Arrangementer

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland (= SFS) afholder en række arrangementer f.eks. medlems- og kontakt-møder, foredrag, kurser, slægtsforskerværksted, studiegrupper, Slægtsforskertræffet og arkivbesøg.

Se desuden kalenderen i højre side af skærmen. Se programmet her som pdf-fil:  SFS – Program forår 2020. Programmet er på i alt 6 sider, heraf indeholder side 5 praktiske oplysninger og side 6 er en kort omtale af alle arrangementer.

Ved spørgsmål ang. SFS´s arrangementer kontakt sekretæren eller formanden – se mailadresserne på siden Bestyrelsen. For øvrige arrangementer – kontakt den enkelte arrangør.