Arrangementer

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland (= SFS) afholder en række arrangementer f.eks. medlems- og kontakt-møder, foredrag, kurser, slægtsforskerværksted, studiegrupper, Slægtsforskertræffet og arkivbesøg.

Se desuden kalenderen i højre side af skærmen. Se programmet her som pdf-fil: SFS – Program, efterår 2020. Programmet er på i alt 4 sider, heraf indeholder side 3 praktiske oplysninger og side 4 er en kort omtale af alle arrangementer.

Ved spørgsmål ang. SFS´s arrangementer kontakt sekretæren eller formanden – se mailadresserne på siden Bestyrelsen. For øvrige arrangementer – kontakt den enkelte arrangør.