Slægtsforskning – diverse links

Dage, datoer og ord:

http://www.landsarkivetkbh.dk/genealogi/tid/liste.htm Oversigt over kirkeårets dage og fester.
http://www.landsarkivetkbh.dk/genealogi/tid/index.htm Gammel tidsregning – find datoen efter oplysning om ugedage eller latinske navne i kirkebøger før ca. 1814.
http://www.genealogi-kbh.dk/dokumenter/ordbog.pdf Ordbog for slægtsforskere med latinske ord, særlige formuleringer, mål og vægt, særlige udtryk mm. Meget nyttigt opslagsværk.    Åbner som pdf-fil.
http://ordnet.dk/ods Ordbog over det danske sprog.
http://stass.dk/den-gamle-ordbog-2/ Samling af gamle ord og vendinger.
http://www.rmadsen.dk/kal/ Bauers Kalender til beregning af datoer, ugedage og helligdage.
http://latinskordbog.dk/ Gratis ordbog med oversættelse fra latin til dansk og til dels omvendt.
Onlineordbogen er baseret på Jensen & Goldschmidt: Latinsk-dansk Ordbog. Anden udgave. Forlaget Gyldendal & Nordisk forlag 1920. Første udgave af ordbogen udkom 1886.           (Link tilføjet december 2016).

Stednavne:

http://www.slesvignavne.dk/

 

Slesvigske stednavne. Dækker både Nord- og Sydslesvig. Der kan søges på både danske og tyske stednavne.

NB: Linket er i efteråret 2016 beskadiget – der er dog en alternativ indgang til listen med stednavne i Nord- og Sydslesvig: http://slesvignavne.dk/statiskliste.html.  (Link tilføjet november 2016).

http://www.krabsen.dk/stednavnebase/index.php Dansk side med mange stednavne – der kan både søges efter enkelte stednavne og efter stednavne i et bestemt sogn.
http://www.rostra.dk/slesvig/nordslesvig.html Navne på sogne, kommuner og trafiksteder i Nord- og Mellemslesvig.
http://www.stednavneudvalget.ku.dk/

 

 

Stednavneudvalget er et udvalg under Kulturministeriet som fastsætter den officielle retskrivning af danske stednavne. Udvalget har sekretariat på Afdeling for Navneforskning ved Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet.
På siden findes bl.a. en liste over autoriserede stednavne i Danmark.
Listen omfatter pt. ca. 25.000 stednavne, der har en officiel stavemåde, som kan findes i Stednavneudvalgets søgbare database , hvor de også kan ses på kort og luftfoto.  (Link tilføjet november 2016).
http://www.dis-danmark.dk/kort/kort.htm Oversigtskort – klik på et amt og et nyt kort med alle herreder og sogne i amtet åbnes.

Skifter:

http://wiki.dis-danmark.dk/index.php/Skifte#Eksterne_links En oversigt over mange sider med uddrag af skifter for hele landet.  Her er muligt at søge efter bestemte navne i det område, man interesserer sig for.
http://www.brejl.dk/ Udtræk af fortrinsvis midt- og nordjyske skifter.
http://www.historie.syd-fyn.dk/index.htm Udtræk af skifter på Fyn.

Link-samlinger med fokus på slægtsforskning:

http://wiki.dis-danmark.dk/index.php/Forside  En slags online-leksikon med oplysninger om næsten alt indenfor slægtsforskning. Opdateres jævnligt med nye links og henvisninger.
Det er en side under foreningen “Danske Slægtsforskere”, men siden er åben for alle.

Kirkegårde – gravsten som kilde:

Der findes flere større og mindre sider med fotos af gravsten i hele Danmark. De kendteste er:

http://dk-gravsten.dk/forside.php
http://www.findengrav.dk/

Diverse private danske sider:

http://www.horsboel.dk/index.html En side med mange afskrevne kilder fra det midtjyske område – herunder en række af de ældste kirkebøger.
http://www.marstallere.dk/ En privat hjemmeside med meget forskelligt materiale om personer fra Marstal på Ærø.Dele af siden kræver et brugernavn, men det er gratis.
http://www.wadschier.dk/index.php En privat hjemmeside med mange affotograferede arkivalier og registre fra hele landet.
http://www.alsnissen.dk/ Privat hjemmeside, der samler bidrag, afskrifter og meget andet for det gamle Sønderborg Amt – primært Nordals.

Dødsårsager

Dødsårsager, latin I forbindelse med indtastning af dødsattester på Rigsarkivets Crowdsourcing-portal, er der udarbejdet en liste over dødsårsager på latin. Link til Rigsarkivets liste over dødsårsager.
Link tilføjet september 2018.

Nummerplader:

Nummerplader i Schleswig-Holstein, 1909.

Bilen og dens nummerplade er en mulighed for at lokalisere ejeren.
I Tyskland udkom i 1909 en oversigt over alle bil- og motorcykelejere i bogform, hvor navn, erhverv, bopæl og køretøjstype nævnes.

Provinsen Schleswig-Holstein havde mange registrerede køretøjs-indehavere.     Se databasen på dette link: Autobesitzer 1909.
Der er mulighed for at søge på efternavn, stednavn (tysk stavemåde) og lignende.
Oplysningerne er scannet og indtastet af CompGen.
(Link tilføjet marts 2019).
Danske nummerplader. Link:   http://nrpl.dk/       (Link tilføjet marts 2019).