Slægtsforskning – diverse links

Herunder findes en række links samlet under overskrifterne:

  • Dage, datoer og ord
  • Stednavne
  • Skifter
  • Link-samlinger med fokus på slægtsforskning
  • Kirkegårde – gravsten som kilde
  • Aviser og dødsannoncer.
  • Dødsårsager
  • Nummerplader
  • Diverse private danske sider
  • Databaser, søgning i kilder (fortrinsvis, men ikke udelukkende gratis).

Dage, datoer og ord:

https://wiki.dis-danmark.dk/index.php/Kirkelige_m%C3%A6rkedage Oversigt over kirkeårets dage og fester.
https://www.sa.dk/wp-content/uploads/2015/10/gammel-tid.pdf Gammel tidsregning – Rigsarkivets oversigt over betegnelser for uge- og festdage, kirkeåre mm.
http://ordnet.dk/ods Ordbog over det danske sprog.
http://www.rmadsen.dk/kal/ Bauers Kalender til beregning af datoer, ugedage og helligdage.
http://latinskordbog.dk/ Gratis ordbog med oversættelse fra latin til dansk og til dels omvendt.
Onlineordbogen er baseret på Jensen & Goldschmidt: Latinsk-dansk Ordbog. Anden udgave. Forlaget Gyldendal & Nordisk forlag 1920. Første udgave af ordbogen udkom 1886.           (Link tilføjet december 2016).

Stednavne:

http://www.slesvignavne.dk/

 

Slesvigske stednavne. Dækker både Nord- og Sydslesvig. Der kan søges på både danske og tyske stednavne.

NB: Linket er i efteråret 2016 beskadiget – der er dog en alternativ indgang til listen med stednavne i Nord- og Sydslesvig: http://slesvignavne.dk/statiskliste.html.  (Link tilføjet november 2016).

http://www.krabsen.dk/stednavnebase/index.php Dansk side med mange stednavne – der kan både søges efter enkelte stednavne og efter stednavne i et bestemt sogn.
http://www.rostra.dk/slesvig/nordslesvig.html Navne på sogne, kommuner og trafiksteder i Nord- og Mellemslesvig.
http://www.stednavneudvalget.ku.dk/

 

 

Stednavneudvalget er et udvalg under Kulturministeriet som fastsætter den officielle retskrivning af danske stednavne. Udvalget har sekretariat på Afdeling for Navneforskning ved Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet.
På siden findes bl.a. en liste over autoriserede stednavne i Danmark.
Listen omfatter pt. ca. 25.000 stednavne, der har en officiel stavemåde, som kan findes i Stednavneudvalgets søgbare database , hvor de også kan ses på kort og luftfoto.  (Link tilføjet november 2016).
http://www.dis-danmark.dk/kort/kort.htm Oversigtskort – klik på et amt og et nyt kort med alle herreder og sogne i amtet åbnes.

Skifter:

http://wiki.dis-danmark.dk/index.php/Skifte#Eksterne_links En oversigt over mange sider med uddrag af skifter for hele landet.  Her er muligt at søge efter bestemte navne i det område, man interesserer sig for.
http://www.brejl.dk/ Udtræk af fortrinsvis midt- og nordjyske skifter.
https://fynhistorie.dis-danmark.dk/ Side med fokus på Fyn, herunder afskrifter af mange kilder bl.a. skifter, mandtalslister, folketællinger, kirkebøger, tingbøger og meget andet.   (Link tilføjet april 2021).

Link-samlinger med fokus på slægtsforskning:

http://wiki.dis-danmark.dk/index.php/Forside  En slags online-leksikon med oplysninger om næsten alt indenfor slægtsforskning. Opdateres jævnligt med nye links og henvisninger.
Det er en side under foreningen “Danske Slægtsforskere” (tidligere navn: DIS Danmark), men siden er åben for alle.Se for eksempel siden om “Slægtsforskning i Sønderjylland” (Eksternt link, oktober 2019).

Kirkegårde – gravsten som kilde:

Der findes flere større og mindre sider med fotos af gravsten i hele Danmark. De kendteste er:

https://dk-gravsten.dk/news.php
http://www.findengrav.dk/

Aviser og dødsannoncer:

Links tilføjet siden oktober 2019.

https://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis Mediestream – digitaliserede danske aviser mm.
Her kan man bl.a. søge i og læse mange danske aviser til og med årgang 1920.
Yngre aviser er også søgbare, men disse kan man ikke læse i. Til gengæld er der mulighed for at købe en kopi af den pågældende side.
En del aviser gælder som “ejerløse” og disse kan man både søge og læse i selvom de er udgivet efter 1920 – men normalt kun via biblioteker og arkivers netforbindelse, f.eks. i Multikulturhuset, Sønderborg.
https://www.fla.de/newspaper/archive/41 Flensborg Avis er fuldt læsbar og søgbar for abonnenter.
For ikke-abonnenter er der mulighed for at søge i alle aviser med undtagelse af de sidste 2 år.            (Link opdateret april 2021).
https://www.danishmuseum.org/ Siden er en del af Museum of Danish America (tidligere kendt som the Danish Immigrant Museum), der arbejder på at bevare de danske immigranter i USAs historie og kultur.

Via punktet “explore” på menu-linen kommer en rullemenu med bl.a. punktet “Newspaper Library”, som giver adgang til søgning i mange aviser bl.a. Bien og Dannevirke Newspaper. Disse aviser refererer ofte til begivenheder i Danmark, herunder også runde fødselsdage, jubilæer og dødsfald.
Brug evt. linket: https://box2.nmtvault.com/DanishIM/jsp/RcWebBrowseCollections.jsp , der giver et overblik over samlingerne samt mulighed for at søge i aviser mm.

www.compgen.de  (hovedside) Siden byder på en lang rækker databaser over indhold i mange forskellige kilder – lige fra tabslister fra 1. verdenskrig over adressebøger og gravsten til aviser og meget andet.
Hvis man ønsker at søge i ALT materiale kan man gå ind på siden: http://meta.genealogy.net/. Det anbefales dog at begrænse søgningen via enten emne, kilde, sted eller periode.
Via menupunktet “Personel columns” øverst på siden kommer man til linket: http://familienanzeigen.genealogy.net/, hvor man kan søge i “Familienanzeigen in Tageszeitungen” i tysksprogede aviser – herunder også aviser i Namibia, USA, Østrig og Schweiz.
Under søgefeltet på nævnte link kan man via lister begrænse søgningen til regioner eller byer.
www.afdoede.dk Dødsannoncer og evt. takkeannoncer offentliggjort i danske aviser siden 2006. Der er ikke indrykket annoncer for alle dødsfald i aviser og på www.afdoede.dk, men siden er et godt udgangspunkt.
https://trauer.shz.de/ Her kan man søge i dødsannoncer, mindeord og nekrologer, der er trykt i forskellige aviser, herunder blandt andet Flensburger Tageblatt, Eckernförder Zeitung og Schleswiger Nachrichten.
Siden minder om den danske www.afdoede.dk
www.aneguf.dk Den private side www.aneguf.dk indeholder bl.a. et indeks over dødsindførsler, der er anført i Statstidende fra midten af 2001 og frem. Der er angivet fødselsdato, dødsdato, navn og henvisning til registrering i Statstidende.
https://chroniclingamerica.loc.gov/ Søg i amerikanske aviser mellem 1777 og 1963 eller find digitaliserede amerikanske aviser på andre sprog – herunder  “Danskeren” (1892-1920) eller “St. Paul Tidende” (1902-1928). Det er muligt at benytte “avanceret søgning” til at begrænse søgningen til stat eller periode.                  (Link tilføjet april 2021).

Dødsårsager

Dødsårsager, latin I forbindelse med indtastning af dødsattester på Rigsarkivets Crowdsourcing-portal, er der udarbejdet en liste over dødsårsager på latin. Link til Rigsarkivets liste over dødsårsager.
Link tilføjet september 2018.

Nummerplader:

Nummerplader i Schleswig-Holstein, 1909.

Bilen og dens nummerplade giver en mulighed for at lokalisere ejeren eller kan hjælpe med at datere et foto.

I Tyskland udkom i 1909 en oversigt over alle bil- og motorcykelejere i bogform, hvor navn, erhverv, bopæl og køretøjstype nævnes.

Provinsen Schleswig-Holstein havde mange registrerede køretøjs-indehavere.     Se databasen på dette link: Autobesitzer 1909.
Der er mulighed for at søge på efternavn, stednavn (tysk stavemåde) og lignende.
Oplysningerne er scannet og indtastet af CompGen.
(Link tilføjet marts 2019).

Danske nummerplader. Link:   http://nrpl.dk/       (Link tilføjet marts 2019).

Diverse private danske sider:

http://www.horsboel.dk/index.html En side med mange afskrevne kilder fra det midtjyske område – herunder en række af de ældste kirkebøger.
http://www.marstallere.dk/ En privat hjemmeside med meget forskelligt materiale om personer fra Marstal på Ærø.Dele af siden kræver et brugernavn, men det er gratis.
http://www.wadschier.dk/index.php En privat hjemmeside med mange affotograferede arkivalier og registre fra hele landet.
http://www.alsnissen.dk/ Privat hjemmeside, der samler bidrag, afskrifter og meget andet for det gamle Sønderborg Amt – primært Nordals.

Databaser, søgning i kilder (fortrinsvis, men ikke udelukkende gratis).

www.ddd.dda.dk Dansk Data Arkiv- en del af Rigsarkivet.
Her kan man søge i transskriberede kilder som folketællinger, lister over Dannebrogsmænd, udvandrede (via danske havne), nogle kirkebøger, personer der fik arbejdsophold 1812-1924, blev udvist 1875-1919 og eller fik indfødsretstildeling 1776-1960 og meget andet.
Der er ikke link til de originale kilder.
Tips:
Start med at søge bredt.
Brug _ som erstatning for ét bogsav og % som erstatning for flere bogstaver ved søgning.
www.sa.dk/find Rigsarkivets database over transskriberede kilder fra Rigsarkivets egen indtastningsportal f.eks. ansøgninger om erindringsmedaljer fra krigene 1848-1850 og 1864, mindeblade over faldne 1914-1918, krigsfangekort 1914-1918, folketællingskort fra folketællingen 1885 over ikke-preussiske statsborgere, dødsattester fra hele Danmark og meget andet.
Der kommer dagligt nye indtastninger til.
Tip:
Brug “avanceret søgning”.
Læs i margin om hvilke tegn, der kan bruges som trunkering f.eks. ~1, der tillader at 1 bogstav ændres i det søgte ord f.eks. peter~1 giver både Peter og Peder som resultat.
www.familysearch.org/dk/ FamilySearch – mormonernes store database, der dækker hele landet.
Opret en gratis konto og få adgang til at søge i kilder fra hele verden, herunder i danske folketællinger til og med 1930.
Tip:
Vælg at begrænse søgningen til f.eks. Danmark (dækker også Sønderjylland i tysk tid).
Vælg hvilke kilder du vil søge i f.eks. Folketælling 1920, 1925 og 1930.
Begræns årstal for f.eks. fødselsår med +/- 3-5 år.
Tjek altid originalkilden – der er linket til den i højre side af søgeresultatet.  Tjek også om stednavnet i resultatet stemmer overens med kilden.
Nogle navne er transskriberet meget kreativt.
www.danishfamilysearch.dk Drives af et dansk par i Australien.
Meld dig som bruger. Det er gratis.
Søg i danske kirkebøger og folketællinger mm.
Samarbejder med Dansk Data Arkiv (Rigsarkivet) ang. udveksling af indtastninger af kilder.
www.ancestry.com Tilmeld dig som gratis bruger i øverste højre hjørne.
Som følge af Rigsarkivets aftale med Ancestry kan man fra danske IP-adresser søge gratis i danske kilder, herunder i transskriberede kirkebøger og folketællinger (herunder folketællingen 1940).

Hele Ancestrys database kan i 2019 tilgås gratis via Rigsarkivets internetforbindelse på læsesalene.

Danske slægtsforskere skriver i foreningens Nyhedsbrev november 2019:
Ancestry og danske kirkebøger
Dr er nu mulighed for at søge gratis i en del af de kirkebøger, som Ancestry har indekseret.
Søgning omfatter p.t. alle kirkebogsdata fra 1892-1918, men bliver løbende udvidet til at omfatte alle kirkebogsdata fra 1812-1918.
Søgningen er gratis, men kræver, at du opretter dig som bruger.
Du kan finde de danske kirkebøger via den svenske version af Ancestry (www.ancestry.se). Klik på “Sök” og vælg herefter “Sök igenom alla dokument”. På kortet, du nu får frem, klikker du på Danmark og vælger “Danmark, kyrkböcker 1812-1918”.
Vær dog opmærksom på, at indekseringen ikke er afsluttet, så du vil måske ikke finde alt, hvad du kunne forvente.  
De tilsvarende data bliver også tilgængelige på ddd.dda.dk en gang i løbet af 2020, i første omgang dog uden direkte link til den berørte kirkebogsside.

Siden er sidst opdateret 16. april 2021.