Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 6 personer, samt pt. 2 suppleanter, der også deltager i bestyrelsesmøderne.
Læs evt. mere i foreningens vedtægter.

Kontakt: Klik på navnet på den person, som du vil kontakte. Så åbnes dit mail-program (hvis dit system er sat op til denne funktion) og du kan sende en mail til den valgte person.

NB: Åbnes dit mailprogram ikke, så kan du se kopiere mailadressen ved, at holde musen hen over linket, højreklikke og vælge “kopier mailadresse”. Herefter kan du indsætte den kopierede mailadresse i dit mailprogram.

Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen 2020 således:

Formand:

Nicolai Johannsen, Egernsund.

♦Bestyrelsesmedlem siden 2004.
♦Formand siden 2005.
♦På valg i 2022.
♦Medlem af Brugerrådet på Rigsarkivet Aabenraa, som repræsentant for Slægtshistorisk Forening Sønderjylland.

Næstformand:

Orla Sørensen, Dybbøl.

♦Bestyrelsesmedlem siden 2017 (heraf 2017-2018 som suppleant og næstformand fra 2020).
♦På valg i 2021.

Kasserer:

Margit Hansen, Guderup.

♦Bestyrelsesmedlem siden 2001 (heraf 2001-2003 som suppleant).
♦Kasserer siden 2003.
♦På valg i 2021.

Sekretær & webmaster:

Hanne Christensen, Ulkebøl.

♦Bestyrelsesmedlem & sekretær siden 2004.
♦Webmaster siden 2015.
♦På valg i 2022.
Privat webside.

Bestyrelsesmedlemmer:

Johan Jørgensen, Felsted.

♦Bestyrelsesmedlem siden 2021.
♦På valg i 2024.

Jørn Christian Plett, Sønderborg.

♦Bestyrelsesmedlem siden 2021.
♦På valg i 2024.

Suppleanter (på valg hvert 2. år):

1. suppleant: Eddie Troelsgaard Nielsen, Flensborg.

♦Suppleant siden 2018.
♦På valg i 2022.

2. suppleant: Bodil Dahl, V. Sottrup.

♦Suppleant siden 2019.
♦På valg i 2021.