Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 6 personer, samt pt. 2 suppleanter, der også deltager i bestyrelsesmøderne.
Læs evt. mere i foreningens vedtægter.

Kontakt: Klik på navnet på den person, som du vil kontakte. Så åbnes dit mail-program (hvis dit system er sat op til denne funktion) og du kan sende en mail til den valgte person.

NB: Åbnes dit mailprogram ikke, så kan du kopiere mailadressen ved at holde musen hen over linket, højreklikke og vælge “kopier mailadresse”. Herefter kan du indsætte den kopierede mailadresse i dit mailprogram.

Bestyrelsen konstituerede sig i juli 2021 således:

Formand:

Nicolai Johannsen, Nordborg.

♦ Bestyrelsesmedlem siden 2004.
♦ Formand siden 2005.
♦ På valg i 2022.
♦ Medlem af Brugerrådet på Rigsarkivet Aabenraa, som repræsentant for Slægtshistorisk Forening Sønderjylland, indtil brugerrådene blev nedlagt i 2021.

Næstformand:

Eddie Troelsgaard Nielsen, Flensborg.

♦ Suppleant siden 2018.
♦ Bestyrelsesmedlem siden august 2020. Næstformand siden 2021.
♦ På valg i 2024.

Kasserer:

Jørn Christian Plett, Sønderborg.

♦ Bestyrelsesmedlem siden februar 2020 og næstformand august 2020- juli 2021.
♦ Kasserer fra juli 2021.
♦ På valg i 2024.

Sekretær & webmaster:

Hanne Christensen, Ulkebøl.

♦ Bestyrelsesmedlem & sekretær siden 2004.
♦ Webmaster siden 2015.
♦ På valg i 2022.
Privat webside.

Bestyrelsesmedlemmer:

Johan Jørgensen, Felsted.

♦ Bestyrelsesmedlem siden 2020.
♦ På valg i 2023.

Ann Knudsen.

♦ Bestyrelsesmedlem siden 2021.
♦ På valg i 2024.

Suppleanter (på valg hvert 2. år):

1. suppleant: Bodil Dahl, V. Sottrup.

♦ Suppleant siden 2019.
♦ På valg i 2023.

2. suppleant: Anders Vestergaard.

♦ Suppleant siden 2021.
♦ På valg i 2023.