Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 6 personer, samt pt. 2 suppleanter, der også deltager i bestyrelsesmøderne. Læs evt. mere i foreningens vedtægter.

Kontakt: Klik på navnet på den person, som du vil kontakte. Så åbnes dit mail-program (hvis dit system er sat op til denne funktion) og du kan sende en mail til den valgte person.
NB: Åbnes dit mailprogram ikke, så kan du kopiere mailadressen ved at holde musen hen over linket, højreklikke og vælge “kopier mailadresse”. Herefter kan du indsætte den kopierede mailadresse i dit mailprogram.

Bestyrelsen konstituerede sig den 30. marts 2023 således:

Formand og webmaster:
Hanne Christensen, Ulkebøl.
♦ Bestyrelsesmedlem & sekretær siden 2004. Formand siden 2022.
♦ Webmaster siden 2015.
♦ På valg i 2025.
Privat webside.

Næstformand:
Carsten Kjær Jacobsen, Nordborg.
♦ Bestyrelsesmedlem siden februar 2022. Næstformand siden august 2022.
♦ På valg i 2025.

Kasserer:
Jørn Christian Plett, Sønderborg.
♦ Bestyrelsesmedlem siden februar 2020 og næstformand august 2020-juli 2021.
♦ Kasserer fra juli 2021.
♦ På valg i 2026.

Sekretær:
Johan Jørgensen, Felsted.
♦ Bestyrelsesmedlem siden 2020. Sekretær fra 2023.
♦ På valg i 2026.

Bestyrelsesmedlemmer:
Ann Knudsen, Nordborg.
♦ Bestyrelsesmedlem siden 2021.
♦ Sekretær siden 2022.
♦ På valg i 2024.

Bodil Dahl, V. Sottrup.
♦ Suppleant siden 2019. Bestyrelsesmedlem siden august 2022.
♦ På valg i 2024.

Suppleanter (på valg hvert 2. år):
1. suppleant: Anders Vestergaard.
♦ Suppleant siden 2021.
♦ På valg i 2025.

2. suppleant:
Ledig siden august 2022.