Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 6 personer, samt pt. 2 suppleanter, der også deltager i bestyrelsesmøderne. Læs evt. mere i foreningens vedtægter.

Kontakt: Klik på navnet på den person, som du vil kontakte. Så åbnes dit mail-program (hvis dit system er sat op til denne funktion) og du kan sende en mail til den valgte person.
NB: Åbnes dit mailprogram ikke, så kan du kopiere mailadressen ved at holde musen hen over linket, højreklikke og vælge “kopier mailadresse”. Herefter kan du indsætte den kopierede mailadresse i dit mailprogram.

Bestyrelsen konstituerede sig den 17. august 2022 således:

Formand og webmaster:
Hanne Christensen, Ulkebøl.
♦ Bestyrelsesmedlem & sekretær siden 2004. Formand siden 2022.
♦ Webmaster siden 2015.
♦ På valg i 2025.
Privat webside.

Næstformand:
Carsten Kjær Jacobsen, Nordborg.
♦ Bestyrelsesmedlem siden februar 2022. Næstformand siden august 2022.
♦ På valg i 2025.

Kasserer:
Jørn Christian Plett, Sønderborg.
♦ Bestyrelsesmedlem siden februar 2020 og næstformand august 2020-juli 2021.
♦ Kasserer fra juli 2021.
♦ På valg i 2023.

Sekretær:
Ann Knudsen, Nordborg.
♦ Bestyrelsesmedlem siden 2021.
♦ Sekretær siden 2022.
♦ På valg i 2024.

Bestyrelsesmedlemmer:
Johan Jørgensen, Felsted.
♦ Bestyrelsesmedlem siden 2020.
♦ På valg i 2023.

Bodil Dahl, V. Sottrup.
♦ Suppleant siden 2019. Bestyrelsesmedlem siden august 2022.
♦ På valg i 2023.

Suppleanter (på valg hvert 2. år):
1. suppleant: Anders Vestergaard.
♦ Suppleant siden 2021.
♦ På valg i 2023.

2. suppleant:
Ledig siden august 2022.

NYT:
I løbet af sommeren 2022 har næstformand Eddie Troelsgaard Nielsen desværre meddelt, at han
ønsker at udtræde af bestyrelsen snarest muligt.
Bestyrelsen har taget ønsket til efterretning og takker Eddie for hans arbejde i bestyrelsen siden 2018 og ser frem til fortsat at møde ham ved foreningens arrangementer.