Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 6 personer, samt pt. 2 suppleanter, der også deltager i bestyrelsesmøderne.
Læs evt. mere i foreningens vedtægter.

Kontakt: Klik på navnet på den person, som du vil kontakte. Så åbnes dit mail-program (hvis dit system er sat op til denne funktion) og du kan sende en mail til den valgte person.

NB: Åbnes dit mailprogram ikke, så kan du se kopiere mailadressen ved, at holde musen hen over linket, højreklikke og vælge “kopier mailadresse”. Herefter kan du indsætte den kopierede mailadresse i dit mailprogram.

Bestyrelsen ny-konstituerede sig i august 2020 således:

Formand:

Nicolai Johannsen, Egernsund.

♦Bestyrelsesmedlem siden 2004.
♦Formand siden 2005.
♦På valg i 2022.
♦Medlem af Brugerrådet på Rigsarkivet Aabenraa, som repræsentant for Slægtshistorisk Forening Sønderjylland.

Næstformand:

Jørn Christian Plett, Sønderborg.

♦Bestyrelsesmedlem siden februar 2020 og næstformand siden august 2020.
♦På valg i 2024.

Kasserer:

Margit Hansen, Guderup.

♦Bestyrelsesmedlem siden 2001 (heraf 2001-2003 som suppleant).
♦Kasserer siden 2003.
♦På valg i 2021.

Sekretær & webmaster:

Hanne Christensen, Ulkebøl.

♦Bestyrelsesmedlem & sekretær siden 2004.
♦Webmaster siden 2015.
♦På valg i 2022.
Privat webside.

Bestyrelsesmedlemmer:

Johan Jørgensen, Felsted.

♦Bestyrelsesmedlem siden 2021.
♦På valg i 2024.

Eddie Troelsgaard Nielsen, Flensborg.

♦Suppleant siden 2018, bestyrelsesmedlem siden august 2020.
♦På valg i 2022.

Suppleanter (på valg hvert 2. år):

1. suppleant: Bodil Dahl, V. Sottrup.

♦Suppleant siden 2019.
♦På valg i 2021.

2. suppleant:  Vacant siden august 2020.

Bestyrelsen har konstitueret sig påny i august 2020, da næstformand Orla Sørensen, Dybbøl, afgik ved døden i juli 2020. Orla Sørensen havde da været suppleant fra 2017-2018, hvorefter han valgtes ind i bestyrelsen og siden blev næstformand i februar 2020.