Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 6 personer, samt pt. 2 suppleanter, der også deltager i bestyrelsesmøderne.
Læs evt. mere i foreningens vedtægter.

Kontakt: Klik på navnet på den person, som du vil kontakte. Så åbnes dit mail-program (hvis dit system er sat op til denne funktion) og du kan sende en mail til den valgte person.

NB: Åbnes dit mailprogram ikke, så kan du se kopiere mailadressen ved, at holde musen hen over linket, højreklikke og vælge “kopier mailadresse”. Herefter kan du indsætte den kopierede mailadresse i dit mailprogram.

Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen 2018 således:

Formand:

Nicolai Johannsen, Egernsund.

♦Bestyrelsesmedlem siden 2004.
♦Formand siden 2005.
♦På valg i 2019.
♦Medlem af Brugerrådet på Rigsarkivet Aabenraa, som repræsentant for Slægtshistorisk Forening Sønderjylland.

Næstformand:

Bent Pawlowski, Tinglev.

♦Bestyrelsesmedlem siden 2005.
♦Næstformand siden 2006.
♦På valg i 2020.

Kasserer:

Margit Hansen, Guderup.

♦Bestyrelsesmedlem siden 2001 (heraf 2001-2003 som suppleant).
♦Kasserer siden 2003.
♦På valg i 2021.

Sekretær & webmaster:

Hanne Christensen, Ulkebøl.

♦Bestyrelsesmedlem & sekretær siden 2004.
♦Webmaster siden 2015.
♦På valg i 2019.
Privat webside.

Bestyrelsesmedlemmer:

Peter Kirkbak, Sønderborg.

♦Bestyrelsesmedlem siden 2017.
♦På valg i 2020.

Orla Sørensen, Dybbøl.

♦Bestyrelsesmedlem siden 2017 (heraf 2017-2018 som suppleant)
♦På valg i 2021.

Suppleanter (på valg hvert 2. år):

Eddie Troelsgaard Nielsen, Flensborg.

♦Suppleant siden 2018.
♦På valg i 2020.

Posten som 2. suppleant er pt. vakant.

Nyhed sommeren 2018:

1. suppleant Tage Lahn Sloth har meddelt bestyrelsen, at han på grund af personlige årsager ønsker at udtræde af bestyrelsen.
Tage Lahn Sloth er blandt de medlemmer, der har været medlem af foreningen siden starten. Han har siden 2005 været suppleant i bestyrelsen for Slægtshistorisk Forening Sønderjylland og var på valg ved generalforsamlingen 2019.

Bestyrelsen takker Tage Lahn Sloth for samarbejdet og ikke mindst hans mangeårige
engagement og arbejde i bestyrelsen og foreningen.

 

Foreningens 2. suppleant, Eddie Troelsgaard Nielsen overtager herefter posten som 1. suppleant, mens posten som 2. suppleant vil være vakant indtil generalforsamlingen 2019.