Velkommen

Til medlemmer og andre interesserede.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland blev stiftet den 8. august 1981 og er en selvstændig forening, der har som formål:

“at samle slægtshistorisk interesserede for ved fælles indsats, oplysende foredrag, ekskursioner til arkiver, aftenskoleundervisning m.m. at øge kendskabet til slægtshistorisk forsknings metoder og midler.”

Foreningen har siden stiftelsen i 1981 afholdt møder i samarbejde med forskellige partnere, herunder særligt FolkeUniversitetet og Landsarkivet i Aabenraa (nu: Rigsarkivet Aabenraa) samt indgået i både lokale og landsdækkende samarbejder og sammenhænge.
Desuden var Slægtshistorisk Forening Sønderjylland i mange år medlem af Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger (SSF), der var en landsdækkende forening og havde til formål er at varetage de slægtshistoriske foreningers interesser, indtil SSF i maj 2018 indgik i en ny forening sammen med “DIS-Danmark”.
Denne sammenslutning fik navnet “Danske Slægtsforskere” (herefter omtalt som: DS), hvor privatpersoner er direkte medlemmer af DS, mens foreninger kan indgå partnerskabsaftaler, hvilket giver mulighed for, at opnå tilskud til visse arrangementer samt indgå i et lokalforeningsråd mm.

På Slægtshistorisk Forening Sønderjyllands generalforsamling i 2018 besluttede de fremmødte, at tilslutte sig ovennævnte fusion af SSF og DIS-Danmark, der fik navnet “Danske Slægtsforskere”.
I juli 2018 har Slægtshistorisk Forening Sønderjylland og Danske slægtsforskere indgået en partnerskabsaftale – se denne pdf-fil: Partnerskabsaftale 2018 for at se, hvad aftalen omfatter.

Bestyrelsen i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland har i 2018 udpeget 2 bestyrelsesmedlemmer som foreningens repræsentanter i DS´ Lokalforeningsråd, nemlig: Hanne Christensen og Eddie Troelsgaard.

Medlemskab af Slægtshistorisk Forening Sønderjylland er fortsat ikke afhængigt af et evt. medlemskab af Danske Slægtsforskere.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland er fortsat en selvstændig forening, der nu har formaliseret et samarbejde på landsdækkende plan.

På bestyrelsens vegne

Hanne Christensen
webmaster.

Siden er sidst opdateret 24. oktober 2018.