Medlemmer tilbyder

Herunder vil du kunne finde en liste over medlemmer, der gerne vil tilbyde hjælp til forskellige ting – f.eks. tydning af gotisk skrift, opslag i egne bøger, store print af anetavler eller lignende, problemer med bestemte slægtsforskningsprogrammer og lignende.

Når du ikke længere kan / vil tilbyde hjælpen
eller har ændret din mail-adresse,
så send en mail til webmaster, så det kan blive rettet.

Jeg tilbyder:

 Beskrivelse:

 Kontakt:

Opslag
Jeg kan tilbyde opslag og oplysninger om mejerier / mejerister og tilknyttede personer fra hele landet. Svend Aage Mikkelsen, Aabenraa. Mail.
Opslag  Jeg tilbyder opslag i følgende:

  • Bog: “Lexikon historischer Berufe in Schleswig-Holstein und Hamburg“, udgivet 1996. En tysksproget oversigt over ældre stillingsbetegnelser mm.
  • Bog: “Bauers Calender for Aarene 601 – 2200 efter Christi Fødsel“. Heri kan man finde ugedage og datoer for dage angivet med latinske navne i ældre kirkebøger.
Hanne Christensen, mail.

NB:
Hvis jeg ikke svarer inden for 1 uge – så send mailen igen.

 Gotisk Jeg tilbyder hjælp til tydning af gotisk skrift – ikke hele sider, men gerne mindre afsnit eller enkelte ord.
Send et billede eller – hvis dokumentet ligger på nettet – et link med angivelse af kilde, navn, side  og evt. opslagsnummer.
Send også en afskrift af den del af teksten du har kunnet tyde.
Hanne Christensen, mail.

NB:
Hvis jeg ikke svarer inden for 1 uge – så send mailen igen.