Historie

Foreningens historie:

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland blev stiftet den 8. august 1981.
Til den stiftende generalforsamling mødtes 12 interesserede, hvor af der valgtes en bestyrelse på 3 personer, som konstituerede sig med Jørgen Wangel, Ulkebøl, som formand.

Formål:

Foreningens formål har siden stiftelsen i 1981 været:

“at samle slægtshistorisk interesserede for ved fælles indsats, oplysende foredrag, ekskursioner til arkiver, aftenskoleundervisning m.m. at øge kendskabet til slægtshistorisk forsknings metoder og midler.”

Foreningen er hidtil blevet tegnet af følgende formænd, nemlig:

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland

1981-1997  Jørgen Wangel, Ulkebøl.
1997-2003  Ole H. Jensen, Nordborg.
2003-2005  Ole Kr. Boje, Nordborg.
2005-2022  Nicolai P. Johannsen, Egernsund.
2022-          Hanne Christensen, Ulkebøl.

Medlemstallet 1981-2020:
Ved udgangen af 1981 havde foreningen 24 medlemmer.  Medlemskontingentet var da 50 kr. pr. person.
Ved udgangen af 1982 var der 71 betalende medlemmer.
I 1986 rundede foreningen de 100 medlemmer.
I 2006 havde foreningen 140 husstandsmedlemmer. Kontingentet er 150 kr.
I 2014 havde foreningen 185 husstandsmedlemmer og kontingentet havde i flere år været på 170 kr. årligt.
I 2020 havde foreningen 131 husstandsmedlemmer og kontingentet var fortsat på 170 kr. årligt.

Samarbejde med Danske Slægtsforskere:

Foreningen var indtil maj 2018 medlem af Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger (SSF). Efter en sammenslutning af SSF og DIS-Danmark under navnet Danske Slægtsforskere, har Slægtshistorisk Forening Sønderjylland indgået en partnerskabsaftale med sidstnævnte. Læs mere her om på siden “Velkommen“.

Arrangementer:

Foreningens møder afholdes fortrinsvis i Sønderborg og Aabenraa, da hovedparten af medlemmerne er bosat her. Se programmet i kalenderen eller på siden “Arrangementer“.

De fleste af foreningens møder er åbne for alle – også for interesserede, der ikke er medlemmer af foreningen. Enkelte møder er kun for medlemmer f.eks. Slægtsforskerværkstedet.

Entré for ikke-medlemmer er pt. 30. kr. for almindelige møder. Ved enkelte møder kan entreen være højere for ikke-medlemmer.
Ved særlige arrangementer, f.eks. nogle kurser og udflugter, kan også medlemmer skulle betale entré / et deltagerbidrag.

Arrangementer annonceres flere steder, bl.a. ved omtaler i dagspresse, ugeaviser, diverse fora mm. på internettet, i foreningens medlemsbrev samt på foreningens webside.

Internettet:

Foreningen har siden 2006 haft en side på internettet på samme adresse.
Siden havde fra sommeren 2006 til december 2014 haft næsten 40.000 besøgende.
Siden har januar 2015 skiftet server og webmaster.
I de seneste 5 år (fra 2016-2020) har websitet været besøgt af mellem 20.000 til 26.000 årligt. Det svarer til, at der dagligt er mellem 60 og 73 personer, der kigger på foreningens website.

Facebook:

Ved årsskiftet 2020/2021 blev der lanceret en Facebook-gruppe for foreningen. Link til gruppen.

Facebook-siden skal ikke erstatte websitet www.SHFS.dk, der fortsætter som hidtil.
Facebook-siden er tænkt som et supplement for de, der måtte være interesserede i at følge foreningen via dette medie. Siden er primært oprettet for at udsende nyheder og få omtalt foreningens aktiviteter i en bredere kreds end hidtil.

Det er ikke meningen, at siden skal være et aktivt forum, hvor medlemmerne af gruppen kan få hjælp til slægtsforskning. Til dette formål findes allerede veletablerede grupper som for eksempel “Slægtsforskning i Sønderjylland og Slesvig-Holsten” eller Danske Slægtsforskeres Facebook-side.

Vær opmærksom på, at det er en åben facebook-gruppe, hvilket vil sige, at alle kan se, hvem der er medlem og hvad gruppens medlemmerne skriver.