Arkiver mm.

 Statens Arkiver / Rigsarkivet

http://www.sa.dk/ Rigsarkivet  – indgang til kilder, arkivalier og vejledninger.
På forsiden er der pt. mulighed for, at vælge at søge i ArkivalierOnline eller direkte i DAISY.
https://www.sa.dk/ao Statens Arkiver – ArkivalierOnline.
Her kan man læse i scannede kirkebøger, folketællinger, skifter, borgerlige vielser i Københavns amt, lægsruller m.m.
https://www.sa.dk/daisy/daisy_forside DAISY = søgbar database over arkivalier i Statens Arkiver.
Arkivskaber = f.eks. præstearkiv eller amtmand.
Arkivserie = f.eks. kirkebog, pasprotokol, personregister mm.
For at slå op i de sønderjyske personregistre skal man skrive f.eks. ”Sønderborg personregister”. Herefter åbner en ny side med information om arkivskaberen og kilderne, samt hvorvidt disse er scannede.
https://www.sa.dk/brug-arkivet/hjaelp-og-vejledning

 

Rigsarkivet har samlet en lang række vejledninger og mulighed for at få hjælp – både på Rigsarkivet forskellige sider og til kilder til slægtsforskning generelt.

Se Rigsarkivets side med vejledninger mm.

https://www.youtube.com/user/StatensArkiver Statens Arkiver har oprettet en egen kanal på YouTube med små film med vejledning til at finde forskellige arkivalier f.eks. om krigen 1864, jul og juletraditioner, kilder til kriminelle og meget andet.
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/geo/geo-collection/12 Borgerlige vielser 1923-1960 scannet
Det kan være vanskeligt at finde arkivalier over de borgerligt indgåede ægteskaber i f.eks. DAISY, men i juli 2016 har Rigsarkivet lagt en række borgerlige ægteskabsbøger og journaler over udstedte attester fra vielsesmyndigheder på Fyn, Nørre- og Sønderjylland ud på ArkivalierOnline på www.sa.dk .Læs også mere om de borgerlige vielser.
www.sa.dk/da/brug-arkivet/arrangementer/ Se arrangementer i alle Rigsarkivets afdelinger.

For arrangementer, hvor gæsterne på læsesalene kan søge hjæp hos frivillige slægtsforskere – se siden: www.sa.dk/da/hjaelp-og-vejledning/faa-hjaelp-erfaren-slaegtsforsker/.
http://www.ddd.dda.dk/ Dansk Data Arkiv – en afdeling under Statens Arkiver. Her findes søgbare databaser med afskrifter af folketællinger, kirkebøger, udvandrede, indvandrere, Dannebrogsmænd og meget andet. Der kommer løbende nyt materiale.
www.ddd.dda.dk/skifteregister/soeg_skifte.asp På Dansk Data Arkiv – en afdeling af Statens Arkiver – findes nu et register over sønderjyske skifter indtil 1920.
Der er nu tilføjet et link til skifteprotokollen i Daisy, så man kan gå direkte til kilden.
NB: I Sønderjylland skiftede mange privat, så der kan kun forventes at være skifter, hvis der var mindreårige børn eller andre umyndige arvinger.
www.dodsattester.dk
Database med indgang til affotograferede dødsattester fra Odense og Svendborg amter indtil 1940, som ligger på Rigsarkivets website / DAISY.
DIS-Odense har igennem et frivillig projekt, der startede i foråret 2015, affotograferet over 250.000 dødsattester fra Odense og Svendborg amter.  Projektet er meget nær afslutningen, hvilket markeres med en reception på Rigsarkivet Odense den 21. juni 2016.

Men allerede nu kan man se de affotograferede attester, via en database på www.dodsattester.dk, der linker direkte til arkivalierne på Rigsarkivets website. Husk også at læse vejledningen på www.dodsattester.dk, da det er meget forskelligt, hvor mange attester, der er bevaret fra forskellige perioder.

Læs mere om det imponerende arbejde, der kommer alle med fynske aner til gavn, på HistorieOnline.

Andre indgange til kirkebøger mm. på Statens Arkiver / Rigsarkivet:

http://ao.salldata.dk/ Privat initiativ med indgang til kirkebøger, folketællinger, personregistre og mange andre kilder, der er tilgængelige på Rigsarkivets website.

Fordele:
Løbende udvikling, mulighed for at justere farver og kontrast.
Nemt at gemme de ønskede sider af kilden som billeder.
Nem håndtering.

http://ddd.salldata.dk/ Endnu et fornemt alternativ til søgning i Folketællinger:
Denne private søgedatabase søger direkte i de indtastede folketællinger på Dansk Data Arkiv.
Fordele:
Et enkelt og brugervenligt design med mulighed for at søge “fonetisk” – dvs. efter et navns “lyd”, så man undgår at skulle søge flere gange efter navne som f.eks. Kristian, Kristen, Chresten, Christen og evt. tryk- og læsefejl.
Link til den scannede kilde på Rigsarkivet.
http://arkivalielister.dis-danmark.dk/ DIS-Danmarks arkivalielister med indgang til arkivalier på Rigsarkivets website.

Åbner kilderne på Rigsarkivets website.

NB: Linker også til ao.salldata.dk (se ovenfor), så man kan åbne de samme sider i en anden opsætning.

http://wiki.dis-danmark.dk/index.php/Forside Leksikon med alle mulige ord, der bruges inden for slægtsforskning.

Ved at søge på et sognenavn f.eks. ”Ulkebøl” fås direkte link til mange kilder, der ligger på rigsarkivets website eller andre websites.

DIS-Danmarks kildesamlinger mm.:

https://www.slaegtogdata.dk/kilder DIS-Danmarks mange forskellige tilbud og indgange til links, digitale kilder, opslagsværker, biblioteker og meget andet.
Folketælling 1845 for Slesvig:
http://kopier.dis-danmark.dk/kop_vis_data.php?dir=Slesvig-1845#Info
Inger Buchard har stillet en masse affotograferinger til rådighed for “DIS-kopier”, hvilket betyder, at man nu kan bladre i Folketællingen 1845.
Tak til Inger Buchard for det store arbejde.
Dette initiativ kan kun bydes velkomment, da denne FT kan desværre ikke findes på www.sa.dk , men alene som afskrift via www.ddd.dda.dk.
Billederne i affotograferingen er opdelt efter sogn i stedet for de jurisdiktioner tællingen oprindelig var opdelt i. Det gør det meget nemmere, at finde personerne i tællingen.
Se mere på: http://kopier.dis-danmark.dk/kop_vis_data.php?dir=Slesvig-1845#Info.

København:

https://bibliotek.kk.dk/temaer/krak Kraks Vejvisere 1770-1969
Vejviserne er blevet digitaliserede, så man kan søge og bladre efter navne og adresser.Læs evt. mere om projektet i artiklen i Politikken.
http://fogsgaard.org/index.php/kobenhavnskegader Slå op i Fogsgaards database og find ud af hvilket sogn, den enkelte gade i København hørte til under.
www.kbharkiv.dk Kilder til aner med bopæl i København:
Københavns Stadsarkiv  (www.kbharkiv.dk)  indeholder en lang række kilder og navneregistre til kilder – bl.a. lysningsprotokoller, Politiets mandtaller og link til Politiets Registerblade.

Mht. navneregistrene til begravelsesprotokollerne skal man være opmærksom på, at registrene ikke omfatter børns navne. Selve protokollerne indeholder oplysning om dødsårsag, bopælssogn, dødssted og ofte også gravstedets nummer med flere nyttige oplysninger, f.eks. i en lang periode også afdødes fødested.

Nyt søgeværktøj:
Københavns Stadsarkiv har i januar 2018 lanceret et nyt søgeværktøj, der kan søge i følgende 3 databaser samtidigt:

  • Politiets registerblade 1890-1923 (stort set færdigtastet)
  • Begravelsesprotokoller 1861-1912 (under indtastning)
  • Erindringer ca. 1890-2017 (under indtastning/OCR behandling)

De tre kilder var før spredt på tre forskellige søgesider. Søgningen vil derfor gøre det lettere for dig, der leder efter en bestemt københavner i din slægt.

Læs mere om mulighederne for søgning på www.kbharkiv.dk/nyheder/for-arkivbrugere/sog-efter-din-slaegt-pa-tvaers-af-flere-kilder.

Indtastningsprojekter i Statens Arkiver:

https://cs.sa.dk/ Fælles indgang til nuværende – og kommende – indtastningsprojekter i Statens Arkiver.

Der arbejdes med flere projekter, herunder:

  1. Krigene 1848-1851 og 1864. . 1848-1850 og 1864.
  2. Den kgl. Pleje- og Fødselsstiftelses arkiv.
  3. Dansk Vestindien.
  4. Sønderjyske arkivalier (herunder folketællingskort 1885 for ikke-preussiske statsborgere i Aabenraa, krigsfangekort 1914-1918, lægdsruller / alfabetiske lister 1864-1919).
  5. Kriminalitetshistorie.
  6. Lægdsruller – register over tilflyttere til København.
  7. Dødsattester.

Der er individuelle vejledninger til hvert projekt.
Man kan tilmelde sig som indtaster eller korrekturlæser.
Har man en kode til Daisy eller det gamle ArkivalierOnline kan den benyttes til login.

www.sa.dk/find/ Alle afskrevne kilder er søgbare på Statens Arkives website på www.sa.dk/find/ – vær opmærksom på, at det langt fra er alle projekter, der er færdigindtastede.

Lokale arkiver og Stadsarkiver mm:

http://www.arkibas.dk/arkivvejviser/ Lokalarkiver i hele landet, som er medlemmer af SLA (Sammenslutningen af Lokalarkiver).
www.arkiv.dk I Arkiv.dk kan man søge efter materiale, der opbevares i mere end 500 danske arkiver.
www.lass1979.dk/arkiver-lokalhistorie-foreninger-og-forskningsinstitutioner-i-soenderjylland/ Lokalarkiverne i Sønderjylland.
http://www.historienshus.dk/ Odense – Stadsarkivet og Lokalhistorisk Bibliotek.
http://www.udvandrerarkivet.dk/ Det Danske Udvandrerarkiv. Database over den direkte udvandring via København. Udvandrede via Vejle kan findes på www.ddd.dda.dk i de såkaldte ”Vejlelister”.
http://eba.esbjergkommune.dk/ Esbjerg Byhistorisk Arkiv med en række databaser over bl.a. skattelister og mandtalslister. Direkte link: http://eba.esbjergkommune.dk/soeg-i-arkivet/personer.aspx .
http://www.folketimidten.dk/ Århus-området.
http://star.dcbib.dk/ Link til Studieafdelingen og Arkivet (Forskningsafdeling ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig), som bl.a. har en del materiale om danske sydslesvigere.