Foreninger mm

Foreninger med fokus på slægtsforskning:

http://www.shfs.dk/ Slægtshistorisk Forening Sønderjylland, der fortrinsvis afholder arrangementer i Sønderborg og Aabenraa, men har medlemmer fra hele Danmark.
Foreningen arrangerer foredrag, kurser og møder med emner indenfor slægtsforskning. Møderne er åbne for alle interesserede.
Foreningen er repræsenteret i Brugerrådet på Rigsarkivet Aabenraa.
http://www.ssf.dk/ Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger i Danmark – det er dog kun medlemmerne, der opføres på listen. Der findes også foreninger i Haderslev og Esbjerg.
http://www.slaegtogdata.dk/ Slægt og Data – DIS-Danmark.
Landets nok mest brugte hjemmeside for slægtsforskere. Her findes fora, der bruges af masser af venlige slægtsforskere, der er villige til at give tips og hjælp. Opret dig evt. som bruger og få adgang til ca. 70 % af forum.
http://www.haderslevslaegt.dk/
Haderslev Slægtsforsknings Forening.
Foreningen er repræsenteret i Brugerrådet på Rigsarkivet Aabenraa.