FT-1885: Indtastningsprojekt om optanter

Rigsarkivet har den 31. oktober 2016 udsendt følgende meddelelse:

NYT INDTASTNINGSPROJEKT I DEN SØNDERJYSKE SAMLING Under den sønderjyske samling er der nu mulighed for at indtaste folketællingskort over danske statsborgere med ophold i Preussen i 1885. Kortene er fra Haderslev, Eckernførde, Flensborg, Husum og Slesvig kreds. De indeholder bl.a. oplysninger om de mange optanter, som valgte at beholde deres danske statsborgerskab i stedet for at blive preussere. Selvom der ikke er tale om en komplet folketælling, er det en meget vigtig kilde at få tilgængeliggjort, fordi der ikke er bevaret andre folketællinger fra den preussiske periode. Der skal indtastes ganske få oplysninger for hvert enkelt kort, så projektet er velegnet for dem, der kan lide, at der sker en hurtig fremdrift. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at skrive til crowd@sa.dk

Se folketællingskortene sammen med de øvrige indtastningsprojekter i den sønderjyske samlingRigsarkivets indtastningsportal.

Er der blandt Slægtshistorisk Forening Sønderjyllands medlemmer interesse for indtastning, kan man enten henvende sig til Rigsarkivet i Aabenraa, hvor der er tastegrupper, der mødes jævnligt. Vær opmærksom på, at alle rigsarkivets afdelinger deler samme mail-adresse, så skriv i emnelinien, at henvendelsen er til Aabenraa.
Alternativt kan man henvende sig til foreningens sekretær. Hvis der er tilslutning kan der forsøgsvis oprettes en tastegruppe.