København: Frivillige har rettet 60 års mandtaller

Politiets mandtaller relanceret

En lille myreflittig gruppe frivillige har i over et år arbejdet på at omregistrere Politiets mandtaller fra København. Nu er arbejdet afsluttet.

Mandtallerne – folketælling to gange om året
Politiets mandtaller – ej at forveksle med Politiets registerblade – består af skemaer, hvor Københavns befolkning mellem 1865 og 1923 er registreret. Samlingen rummer ca. 2 mio. skemaer, der tilsammen danner en detaljeret kilde til Københavns historie.

Fejlretterne på Politiets Mandtaller har bestået af en lille gruppe dedikerede frivillige fra Politiets Registerblade samt en frivillig fra Sønderborg. Hertil kommer at 3 studentermedhjælpere fra Stadsarkivet, har fejlrettet, når der var en ledig stund på læsesalen.

Den sidste store grovregistreringsrunde, der begyndte i maj 2016, tog ca. 3 måneder. De frivillige fik hen over sommeren rettet 368.000 fejl på mandtallerne. Det svarer til 4000 rettelser om dagen eller 167 rettelser i timen.

Mandtallerne indeholder oplysninger om københavnske familier og deres forskellige adresser rundt omkring i byen igennem næsten tres år. Mandtallerne blev ført to gange om året, i maj og november. De ligger efter gadenavn. De udgør et vigtigt supplement til Politiets Registerblade, samtidig med at de giver et uvurderligt indblik i det kvarter, ens forfædre boede i.

Gå til Politiets mandtaller

(Kilde: www.slaegtogdata.dk – 8. september 2016 )