Næste møde: 17. januar 2015

Temadag om slægtsforskning

Mødet afholdes lørdag den 17. januar 2015 fra kl. 10 til ca. 15.30.

Dagens program:

Kl. 10.30: Oplægget “Introduktion til DAISY” ved arkivar Mai-Britt Lauritsen, Rigsarkivet, Aabenraa.

DAISY kan benyttes ved søgning af arkivalier til brug på både internet og Rigsarkivets læsesale i hele landet.
På dette møde vil arkivar Mai-Brit Lauritsen vise nogle af de muligheder, der ligger i DAISY og hvordan man bestiller arkivalier via DAISY.

Kl. 13.00: Foredrag om “Webbaseret slægtsforskning” ved Tommy P. Christensen, cand.mag. og fhv. museumsinspektør, Malmø.

Foredraget fokuserer på, hvordan man kan kombinere slægtsforskningen og de mange nye internetbaserede muligheder i “skyen” med mail og drop-boks, databanker og responsive programmer.

I pausen vil der være tid til at spise de medbragte madpakker, købe the/kaffe samt benytte sig af Slægtsforsker-Caféen, hvor foreningens bestyrelse vil forsøge at være behjælpelig ved spørgsmål ang. slægtsforskning, arkivalier og tydning af gotisk skrift.

Entré er gratis for medlemmer, mens gæster skal betale 20 kr.

Praktiske oplysninger:

  • Mødet afholdes i Salen på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19-27, 6400 Sønderborg.
    Indgang og P-plads via Ahlmannsvej.
    Husk at stille p-skiven.
  • Medbring evt. selv madpakke. Der er ikke mulighed for at købe mad ved arrangementet.
  • Der vil være mulighed for at købe kaffe og the i løbet af dagen.
  • Entré: Adgang for medlemmer er gratis, mens gæster bedes betale 20 (tyve) kr. ved indgangen. Man kan deltage i hele eller dele af dagens arrangement.
  • Alle interesserede er velkomne til at deltage.
  • Tilmelding er ikke nødvendig.