SFS: Kursus i slægtsforskning for begyndere, 2016

Kursus i slægtsforskning for begyndere  – efterår 2016:

AFLYST på grund af manglende tilslutning.

SFS har tidligere udbudt et “Kursus i slægtsforskning for begyndere” over 4-5 lørdag formiddage.
Der har været flere forespørgsler på et begynder-kursus – derfor har bestyrelsen besluttet, at udbyde kurset igen i vinteren 2016-2017. Kurset er åbent for både medlemmer og ikke-medlemmer.

NB: Vær opmærksom på, at kurset kun oprettes, hvis der er minimum 8 deltagere.

Kurset henvender sig fortrinsvis til begyndere indenfor slægtsforskning.
Indhold vil bl.a. være:

• Slægtsforskningens grundbegreber.
• Introduktion til gotisk skrift.
• Slægtsforskning på nettet — hvor findes kilderne og de gode links?
• Introduktion til ejendomshistorie i Sønderjylland.
• Hvad kan man finde på arkiverne, når ”alt” ligger på nettet?
• Et fælles besøg på arkivet i Åbenrå forsøges arrangeret.

Undervisningen forsøges tilrettelagt efter de spørgsmål, som deltagerne arbejder med,
men vil som hovedregel tage udgangspunkt i de sønderjyske forhold og arkivalier.

Møderne afholdes på Sønderborg Bibliotek følgende lørdage fra kl. 9.30 til 12.00:
den 1. oktober, 22. oktober, 19. november, 3. december 2016, samt 7. januar 2017.

AFLYST på grund af manglende tilslutning.

Tilmelding til foreningens sekretær via mail senest 8 dage før kursusstart.

Pris
: 120 kr. for medlemmer. 150 kr. for ikke-medlemmer.
Prisen er inkl. materialer og betales ved 1. møde.

NB: Kurset oprettes kun såfremt der er mindst 8 tilmeldte.

Se evt. også siden “Brug for hjælp?