SSF: Nyhedsbrev og Årsmøde 2015

Nyhedsbrev fra SSF:

SSF – Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger – udsendt et Nyhedsbrev, der bl.a. omtaler den fælles udgivelse mellem SSF, DIS-Danmark og Genealogisk Samfund i sommeren 2015. Læs Nyhedsbrevet som pdf-fil: SSF_Nyhedsbrev_marts_2015

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland er medlem af SSF, der udgiver “Slægten” og afholder “Slægtshistorisk Weekend” mm.

Årsmøde i SSF:

SSF – Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger – afholder Årsmøde lørdag den 18. april 2015 i Odense.

Åben dagsorden som pdf-fil: SSF_Dagsorden_2015_Årsmøde_Odense

Åben dagens program som pdf-fil: SSF-Årsmøde_2015_Dagens program_og_indkaldelse