Uddrag af Nyhedsbrev fra SSF

Nyt fra SSF – Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger,

der er en paraplyorganisation for foreninger med slægtsforskning som interesseområde.
SSF udgiver 2 gange årligt ”Slægten”, der udsendes til medlemmer af de foreninger, der er medlemmer af SSF.

Ny formand for SSF:
Da Trilby Gustafson af helbredsårsager desværre måtte trække sig som formand og medlem af bestyrelsen for SSF, har bestyrelsen påny konstitueret sig.
Ny formand blev Ulrich Alster Klug, der er næstformand i Slægtshistorisk Forening Odense.
Ulrich agter at fortsætte bestyrelsens samarbejdslinje, som indebærer samarbejde med både Rigsarkivet og de to andre, store slægtshistoriske foreninger, Samfundet for Dansk Genalogi og Personalhistorie og DIS-Danmark.

Udstillinger på Rigsarkivets arkiver:
Rigsarkivaren har indbudt bl.a. SSF til samarbejde om udstillinger på Rigsarkivets arkiver, og vi håber, der også kan blive en udstilling på Rigsarkivet Odense.
Temaet for udstillingerne bliver Billeder fra 1800-tallet, hvortil der vil blive brug for billeder, der stadig er i slægtens eje, samt materiale til belysning af billederne.
SSF vender tilbage med mere konkrete oplysninger, når rammerne er på plads.

Fælles udgivelse:
I forbindelse med samarbejdet mellem ”SSF” og ”Dis-Danmark – Slægt og Data” vil bladene ”Slægten” og ”Slægt og Data” ikke udkomme som selvstændige blade i juni 2015.

Derimod udkommer et fælles særnummer, et vægtigt hæfte på 80 sider i A4-format, hvor der bliver plads til mange lødige artikler under overskriften ”Biografier fra 1800-tallet”, hvilket på forskellig vis dækker biografier for personer, der levede i 1800-tallet.

SSF vil hermed opfordre de af foreningernes medlemmer, der måtte have lyst, til at skrive og indsende en biografi for en person i slægten, hvilken har fascineret under forskningen og som man måtte have lyst til at dele med andre.

En af de to redaktører kan kontaktes for mere konkret information – og måske aftale, før man kaster sig over tasterne. Kontakt: Henriette Kragh Jacobsen (heja@tdcadsl.dk) eller Katrine Tobiasen (k_tobiasen@mac.com).