Ændring i bestyrelsen

1. suppleant Tage Lahn Sloth har meddelt bestyrelsen, at han på grund af personlige årsager ønsker at udtræde af bestyrelsen.
Tage Lahn Sloth er blandt de medlemmer, der har været medlem af foreningen siden starten. Han har siden 2005 været suppleant i bestyrelsen for Slægtshistorisk Forening Sønderjylland og var på valg ved generalforsamlingen 2019.

Bestyrelsen takker Tage Lahn Sloth for samarbejdet og ikke mindst hans mangeårige
engagement og arbejde i bestyrelsen og foreningen.

 

Foreningens 2. suppleant, Eddie Troelsgaard Nielsen overtager herefter posten som 1. suppleant, mens posten som 2. suppleant vil være vakant indtil generalforsamlingen 2019.