Database med over 1 million danskere døde mellem 1943-1969

Danske Slægtsforskere har offentliggjort en søgbar database over dødsfald i perioden 1943-1969:

Nu kan du søge og finde dato og sted for alle de slægtninge, der er døde i perioden 1943-1969, i alt 1.141.014 personer, idet Sundhedsdatastyrelsens officielle register over disse personer, som tidligere er blevet afleveret til Rigsarkivet, nu er blevet stillet til rådighed for Danske Slægtsforskere.

Ved opslag kan du ud fra fx fødselsdato og/eller køn og navn nemt finde personerne, og for data, der er ældre end 75 år, kan du desuden se den officielt registrerede dødsårsag. P.t. er dødsårsagerne for 1943 og 1944 tilgængelige, men allerede 1. januar 2021 kommer dødsårsagerne for 1945 med i systemet.

Du finder register over døde i Danmark her: https://www.doedsregister.dk/

(Kilde: https://slaegt.dk/nyheder/dodsfald-i-danmark-1943-1969/ , 9. december 2020).

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *