Digitale kilder – fra Dansk Vestindien til sønderjyske grundakter

I denne uge har Rigsarkivet lagt flere spændende digitale kilder ud – det drejer sig om Dansk Vestindien og Sønderjyske Grundbøger og grundakter.
Herunder klip fra Nyhedsmail (fra 1. marts 2017) fra Rigsarkivet:

Nu bliver der adgang for alle til kildemateriale fra kolonitiden

I år er det 100 år siden, at Danmark solgte de tre Vestindiske Øer til USA, og i den anledning åbner Rigsarkivet for digital adgang til et enormt antal billeder, breve, beskrivelser og andre kilder fra kolonitiden.
Adgangen sker via http://www.virgin-islands-history.org/.

Rigsarkivet har i over tre år arbejdet på at digitalisere de historiske kilder fra den danske kolonitid.  Læs mere om projektet her
Se Rigsarkivets film om kolonihistorien og brugen af arkivalierne på Youtube

og

Kilder til ejendomshistorie i Sønderjylland på Arkivalieronline

Sønderjysk tinglysningsmateriale kommer nu online. Vi begynder med grundakter og grundbøger fra Toftlund Amtsret, der kommer på nettet 2. marts 2017.
Læs mere om de sønderjyske grundakter og grundbøger samt skyld- og panteprotokoller her

 

Ifølge den offentliggjorte plan for udlægning af digitaliserede kilder, så kommer der løbende scanninger af grundbøger og grundakter – denne gang var det Toftlund amtsret, næste gang er det Sønderborg Amtsret, der står for tur.
Det er et spændende materiale for de, der interesserer sig for ejendomshistorie og lokalhistorie.