SFS: Ny bestyrelse

Så er årets generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland afholdt og der blev valgt medlemmer til en “ny” bestyrelse, idet der i år var udskiftning på én af bestyrelsesposterne, samt valg af 2 suppleanter.

Referatet af generalforsamlingen lægges på websitet efter bestyrelsen har godkendt det på næste møde, som pt. forventes afholdt i marts 2017.

Tak for fremmødet ved generalforsamlingen og velkommen til de nye medlemmer i bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen 2017 således:

Formand: Nicolai Johannsen, Egernsund.

Næstformand: Bent Pawlowski, Tinglev.

Kasserer: Margit Hansen, Guderup.

Sekretær & webmaster: Hanne Christensen, Ulkebøl.

Bestyrelsesmedlemmer: Karin Clausen, Dybbøl, og Peter Kirkbak, Sønderborg.

Suppleanter: Tage Lahn Sloth, Sønderborg, og Orla Sørensen, Dybbøl.