Næste møde i SFS: Foredrag 19. marts 2015

Foredrag ved Merete Mørk Madsen, Odense:

En fortælling om min tip-tip-oldefar Henrik Melhof Mørk fra Bogense, hans fantastiske liv belyst gennem de mange kilder, jeg fandt i arkiverne, bl.a. Søetatens journaler.
Han kom til verden som købmandssøn i Bogense 1786, sejlede 12 togter som matros på de største orlogsskibe og deltog blandt andet i Slaget i 1801 på Linieskibet ”Sjælland”.
Senere deserterede han og blev dømt mange gange for politiuordener og tyverier, indtil han endte sine dage i Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset på Christianshavn i året 1829.

Kildeliste til foredraget vil kunne findes under “Arrangementer” kort efter foredraget.

Tid og sted:

Foredraget starter kl. 19.00 i Salen, Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19-27, 6400 Sønderborg.
Indgang og P-plads via Ahlmannsvej.

Alle interesserede er velkomne til at deltage.

Entré: 20 kr. for gæster.