SFS: Konstituering og referat af generalforsamling 2015

Konstituering:

Bestyrelsen for Slægtshistorisk Forening Sønderjylland har konstitueret sig efter generalforsamlingen, der blev afholdt den 21. februar 2015.
Sammensætningen af bestyrelsen fremgår af siden “Bestyrelse“, der ligger under “Om foreningen” i menuen øverst på alle sider.

Referatet af generalforsamlingen 2015

er blevet godkendt af bestyrelsen ved det konstituerende møde og kan nu læses som pdf-fil på siden “Referater“.