RA – flere sønderjyske arkivalier digitaliserede

Rigsarkivet har i dag udsendt nedenstående meddelelse til webklubben ang. “nye” arkivalier, der bliver tilgængelig i digital form i løbet af kort tid.

Læs meddelelsen herunder:

Flere sønderjyske arkivalier på Arkivalieronline
Et stort antal sønderjyske arkivalier fra lokaladministrationen fra perioden 1500 – ca. 1920 er scannet fra film, og første del bliver nu tilgængelig på Arkivalieronline.

Rigsarkivets samling af film med arkivalier fra lokaladministrationen i Sønderjylland er scannet. Der er bl.a. materiale fra retsbetjentens, købstadens, amtets og amtstuens, landrådens, kirkevisitatoriets, godsets og kogens arkiver.

Den første del bliver tilgængelig på Arkivalieronline i løbet af de kommende dage i form af næsten 380.000 billedfiler. De består primært af tingbøger, justitsprotokoller og retsprotokoller, samt mange andre ting fra retsbetjentenes arkiver.

Materialet omfatter bl.a. retsprotokollerne fra Tønder købstad, som går helt tilbage til 1573 med bl.a. et righoldigt indhold af oplysninger om borgerskaber, handel med fast ejendom, konflikter om gæld og ære, testamenter og arvesager.

Derudover er der enkelte sager fra lavsarkiverne samt materiale fra amtsretterne vedrørende fast ejendom. Endelig er der et stort, men uafsluttet, materiale fra Tønder landråds militærsager (1867-1920). Det omfatter bl.a. stamruller men også meget andet.

Gå på opdagelse i materialet, som du finder under temaet Sønderjylland og Hertugdømmerne i samlingerne:

  • Retsbetjente indtil 1867, Sønderjylland
  • Amtsretter 1867-1920, Sønderjylland
  • Lavsarkiver, Sønderjylland
  • Landråder, Sønderjylland

Du kan også se de digitaliserede arkivalier ved at søge dem frem i arkivdatabasen Daisy.

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *