RA: Slutspurt med scanning af arkivalier ang. Dansk Vestindien

Rigsarkivet har 7. juni 2016 udsendt en pressemeddelelse ang. scanningen og følgende digitalisering af ca. 5 millioner billedfiler af arkivalier i forbindelse med Dansk Vestindien. Slutspurten er nu sat ind og de sidste kilder skal scannes i det 3 år lange projekt inden 100-års jubilæet for salget af de Dansk-Vestindiske Øer i 2017.

Se pressemeddelelsen ang. kilderne.

Man kan også bidrage til formidlingen af kilderne ved at melde sig som indtaster af f.eks. arkivalier fra Dansk Vestindien – se mere på Rigsarkivets side om crowdsourcing.