SFS: Foredrag

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland inviterer torsdag den 2. marts 2023 til foredraget: ”En herredsfoged i bondeklør Johann Dietrich von Lange i Broager 1783-1796” ved historiker, dr.phil. Lars N. Henningsen, Aabenraa.
En dag i august 1797 smækkede den tidligere herredsfoged, major Johann Dietrich von Lange, døren bag sig til sin flotte herredsfogedbolig i Broager i hertugdømmet Slesvig. En kommissionsdomstol havde dømt ham fra embedet, og nu måtte han flygte fra sin hidtidige virkekreds “i bar bluse og uden en skilling på lommen“.
Hans karriere er atypisk, og dog kan der spørges, om den kan tillægges et videre perspektiv. I det følgende vil vi følge Lange fra storhed til fald og se, om der i det isolerede hændelsesforløb er elementer, som mere alment bidrager til karakteristik af datidens forvaltningsskik og af forholdet mellem myndigheder og lokalbefolkning i 1790’ernes Slesvig.

Tid og sted: kl. 19.00-ca. 21.00, Lokale M3.3., Multikulturhuset, Nørre Havnegade 15, 6400 Sønderborg.
Der er elevator i Multikulturhuset.
Entre: 50 kr. for gæster (dvs. ikke-medlemmer af foreningen). Gratis for medlemmer.

Parkering:
Der henvises til parkeringsanlægget på Nørre Havnegade (indkørsel overfor Hotel Alsik, hvor de første 2 timer er gratis) eller til gratis p-pladser på Kasernen eller under Christian X´s bro.

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *