SFS: Lidt fra generalforsamlingen

Lørdag den 26. februar 2022 kl. 13 afholdt SHFS generalforsamling i Multikulturhuset, Sønderborg.

Nuværende bestyrelse:
Formand: Nicolai Johannsen
Næstformand: Eddie Troelsgaard Nielsen
Kasserer: Jørn Christian Plett
Sekretær: Hanne Christensen
Medlem: Johan Jørgensen
Medlem: Ann Knudsen
Suppleant: Anders Vestergaard
Suppleant: Bodil Dahl
Revisor: Eva Wedderkopp
Revisorsuppleant: Carsten Jacobsen.

Bestyrelsen overrakte en gave til Margit Hansen for hendes mangeårige virke i bestyrelsen. Foto: Bodil Dahl.

Formandens beretning blev godkendt.
Herefter tog Nicolai Johannsen ordet og takkede foreningens mangeårige bestyrelsesmedlem og kasserer Margit Hansen, som valgte ikke at genopstille til bestyrelsen i 2021. Margit Hansen blev i 2001 valgt som suppleant og varetog hvervet som kasserer i perioden 2003-2021. Herudover var hun tovholder på “værkstedsmøderne”.

Jørn Christian Plett gennemgik det reviderede årsregnskab.
Generalforsamlingen vedtog at næste års kontingent er uændret, det vil sige 170 kr. pr. husstand.

Efter en treårig periode var følgende bestyrelsesmedlemmer på valg:
Nicolai Johannsen, ønsker ikke genvalg
Hanne Christensen, modtager genvalg
Hanne Christensen blev genvalgt og som nyt bestyrelsesmedlem blev Carsten Jacobsen valgt.
Desuden blev Hans Petersen valgt som ny revisorsuppleant.

Bestyrelsen overrakte en gave til Nic. Johannsen for hans mangeårige virke i bestyrelsen. Foto: Bodil Dahl.

Eddie Troelsgaard Nielsen tog ordet og takkede Nicolai Johannsen for mange års medlemskab af bestyrelsen. Nicolai Johannsen blev valgt ind i bestyrelsen i 2004 og har siden 2005 været formand.

Bestyrelsen planlægger at holde konstituerende møde i løbet af 1-2 uger.

Illustration fra foredraget “Brug af kort i slægtsforskning” ved Henning Karlby. Foto: Bodil Dahl.

Kl. 14 var der foredrag om “Brug af kort i slægtsforskningen” ved Henning Karlby, Brenderup. Foredraget kan opfriskes ved at læse Henning Karlbys artikel “Historiske kort” i medlemsblad for Danske Slægtsforskere nr. 2 – 2020.
Links, der blev nævnt i foredraget, vil blive lagt på websitet i løbet af et par dage.

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *