Anders Hansen Schmidts Legat til fremme af slægtshistorisk forskning i det tidligere Hertugdømme Slesvig

Brænder du for et projekt, som du gerne vil udgive? Så kan du muligvis søge støtte til udgivelsen i:

Anders Hansen Schmidts Legat til fremme af slægtshistorisk forskning i det tidligere Her­tug­dømme Slesvig 

Legatet er stiftet af den flittige genealog, overlæge Anders Hansen Schmidt (1913-1999) fra Aaben­raa.

Formålet er at fremme slægtshisto­risk forskning inden for det tidligere hertug­dømme Slesvig, samt fremme udgivelse af kilder til slægts- og personalhi­storie inden for samme område.

Legatbesty­relsen ønsker navnlig at fremme udarbej­delsen og udgivelsen af opslags­værker og kildepublikationer og lignende hjælpe­midler, som kan komme andre slægtshisto­ri­kere på begge sider af grænsen til gode.

Legatet har bl.a. ydet tilskud til trykning af følgende værker og monografier:

Bert Kelm: Rømø – et vesterhavspræget samfund I-VI
Svend Jacobsen: Løgumkloster Birks tingbøger 1631-73
Bettina Goldberg: Juden in Flensburg
Berthold Hamer: Biographien der Landschaft Angeln I-II
Erik Skifter Andersen: Registrant for Aabenraa Købstad 1700-1920
Gerhard Kraack: Historisches Kataster der Stadt Flensburg I-III
Moltrup-Bjerning lokalhistoriske Forening: Bjerning sogns historie med ejendomshistorie

Legatet har også støttet indtastningen af folketællingsdata i Dansk Demografisk Database.

De bevilgede tilskud har for det meste udgjort mellem 10.000 og 25.000 kr.  (1.300 og 3.300 Euro).

Legatets bestyrelse er interesseret i flere ansøgninger. Den er ligeledes interesseret i oplysninger om projekter, som er under udarbejdelse, så der evt. kan indledes en dialog forud for ansøgning.

Ansøgninger om tilskud skal indeholde en kort­fattet projektbeskrivelse med angivelse af formål, område, tidsperiode, kilder og ansøge­rens data samt projektets forventede afslut­ningstidspunkt. Endvidere vedlægges et bud­get.

Ansøgningsfristen i 2017 er den 1. september, men ansøgninger kan behandles løbende.

Ansøgninger sendes til:

Anders Hansen Schmidts Legat
Rigsarkivet Aabenraa
Haderslevvej 45
6200 Aabenraa

Helst via e-mail: hsh@sa.dk

Læs mere om Anders Hansen Schmidts Legat

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *