Nyt ang. evt. sammenslutning mellem DIS og SSF

Nyt ang. evt. sammenslutning mellem DIS og SSF:

Efter mødet den 24. juni 2017 i Middelfart, hvor en gruppe sammensat af medlemmer af DIS-Danmark og Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger (SSF) mødtes, har formændene for de 2 foreninger udsendt følgende meddelelse:

Kære alle

Vi har i går afholdt en konference med ca. 60 deltagere fra både SSF og DIS-Danmark og både direkte medlemmer og lokalforeningsmedlemmer.

Formålet med konferencen var at komme med ønsker og gode idéer til en fælles slægtsforskerforening i Danmark samt dens lokalforeninger. Debatten foregik i grupper, hvor resultatet af gruppearbejdet blev præsenteret for resten i det efterfølgende plenum.

Det var ikke meningen, at vi skulle nå til en færdig skabelon for en sammenlagt forening, men at vi skulle starte processen.

Alle de fremkomne idéer blev samlet til sidst, og der blev nedsat et udvalg bestående af medlemmer af DIS-Danmark og SSF, lokale såvel som direkte medlemmer.

Udvalget består af følgende: Frede Lund, Ann Krukow, Lisbeth Kjær, Ivan Jensen, Erik Kann, Kate Nielsen, Kirsten Sanders, Jørgen Kristensen og Jan Amnitzbøl (tovholder).

SSFs og DIS-Danmarks bestyrelser ser frem til, at udvalget skal have lov til at sætte sig ned og samle de mange gode idéer og forslag fra konferencen og komme med nogle konkrete ting, som vi kan forholde os til.

Med venlig hilsen
Kirsten Sanders og Jesper Skov

Efter planen skal det nye udvalg mødes i august 2017 for at arbejde videre med de oplæg, som gruppearbejdet på mødet kom frem til.

Der er fortsat ingen beslutning taget, ligesom der for lokalforeningerne pt. ikke er noget grundlag at diskutere evt. fremtidig medlemskab af en eventuel sammenslutning på.

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *