Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger (SSF)

Nyt fælles blad udkommer snart

Medlemmer af Slægtshistorisk Forening Sønderjylland (og derigennem medlem af SSF) får normalt tilsendt bladet “Slægten” 2 gange årligt. I år er “Slægten” og “Slægt og Data” (medlemsblad for DIS-Danmark”) blevet slået sammen under ét fælles navn: “Slægtsforskeren“. “Slægtsforskeren” forventes at…
Læs mere

Ang. evt. sammenlægning af SSF og DIS-Danmark – Slægt og Data

Der er arrangeret et fælles møde med repræsentanter fra begge foreninger lørdag den 24. juni 2017 i Odense. Sidste nyt (12. juni 2017): Mødet er flyttet til Middelfart. Slægtshistorisk Forening Sønderjylland har på sidste bestyrelsesmøde besluttet at sende 2 repræsentanter…
Læs mere